МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, нотите, песните и принципите за всяко упражнение могат да се вземат и от

►  РЪКОВОДСТВО ПО ПАНЕВРИТМИЯ:   I част,  II част,  III част.

 

Забележка: Паневритмията като "музикални гимнастически упражнения" може да се раздели на музикални упражнения (музика и песни) и гимнастически упражнения (движения на тялото). Затова, когато природните условия не са подходящи, например вали силен дъжд, паневритмията може да се изпее от всички и има същото значение, когато се играе, но с движенията на тялото нейното благотворно въздействие е още по-силно.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, значението им, обяснения, упътвания и съпътстващите ги беседи/лекции могат да се вземат и от  ►  РЪКОВОДСТВО ПО НОВА ГИМНАСТИКАI част, II част, III частIV част.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ВЕЛИКА ВСЕМИРНА ХАРМОНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

 

ПАНЕВРИТМИЯ

 

ЦЕЛИЯТ ЖИВОТ Е ПАНЕВРИТМИЯ

 

• Тридесетте паневритмичните упражнения "...са спокойни, лишени от стихийността на опиянението, прости, с великата простота на мировите закони, и чисти от външни ефекти, които убиват волята за съсредоточаване." 

• Упражненията се играят "... на ранина, в часовете на събуждащия се живот, когато из световното сърце с пълни шепи се дарява великия дар на една обич." 

 Паневритмичните упражнения са красива музикално-пластична форма, ободрителна сугрешна гимнастика, метод за хармонизиране, средство за постигане на по-добър, разумен и щастлив живот.

 Паневритмията е мощно средство за поддържане здравословното състояние на организма.

• Чрез паневритмията се влива изобилен живот, животворни струи във всички органи.

 Паневритмията буди у човека радост, свежест, хармония, защото той усеща, че придобива нещо при тия упражнения.

• След упражненията човек чувства мир и спокойствие в душата си.

 Паневритмията спомага за развитието на човешките способности и заложби. Творческите му сили се разцъфтяват.

 

 Красиви мигове, преживени при изпълнението на паневритмията!  

 

 

 

КОГАТО СЛЪНЦЕТО ГРЕЕ

 

Когато слънцето грее, земята се пробужда, изворите бликват и протичат, ветровете духат, цветята цъфтят, дърветата дават своя плод и човек се пробужда и започва да мисли...   

 

Животното се е научило да чувства.

А човек е дошъл на земята, за да мисли.

Вселената е предметно учение заради него.

Той е призван да се учи.

 

"Направил го е малко по-долу от ангелите."...

 

 

ВЪТРЕШЕН СМИСЪЛ НА ПАНЕВРИТМИЯТА - БЕИНСÁ ДУНÓ

ВЪТРЕШЕН СМИСЪЛ НА ПАНЕВРИТМИЯТА - БЕИНСÁ ДУНÓ

 

Принципите трябва да проникнат в обществото. Чрез внасянето на паневритмията в училището и обществото ще се създаде едно съвсем ново поколение – здраво физически и духовно годно за работа.

Целта на паневритмията – тя може да даде големи резултати. Ако всички българи биха играли всяка сутрин паневритмия съзнателно, никакво зло не би постигнало държавата им и никога не биха боледували. Ние играем паневритмия, за да се свържем с невидимите помагачи от всички светове и по този начин да улесним пътя на българския народ (15.06.1938г.).

...Велико "оръжие" е паневритмията, която ви дадох. От вас зависи къде и към кого ще го насочите (дали против низшите души - прояви, или против оная Велика Огромна Божествена Сила, която само с мисълта си може да ви заличи от лицето на земята) и от това зависи мира и хармонията не само между вас, но и в света.

Ако правилно изпълнявате упражненията на паневритмията, положителните сили в Природата ще текат през вас и Божествената Любов ще ви свърже един за друг в безкрайния кръг на Всемира. Обаче правите ли грешки в паневритмичните упражнения, вие насочвате "оръжието" си против Великото, към Бога (т.е. против самите вас, против собствените си желания и стремежи към Бога), и съответно спъвате собственото си развитие. И казвате после, че този или онзи е крив за сегашното ви положение в света. Никой не ви е крив, а само вие самите, защото погрешното изпълнение на паневритмичните упражнения предизвиква отрицателното движение на силите в Природата и те именно разбъркват кашата в света. А виновни за нея сте вие.

... Паневритмията е велика сила, която ще даде нов подем на света. Великите души, които направляват света, ще ви чуят като пеете и свирите паневритмията, с което вие им поднасяте ключа на моето учение, което носи мир на човешките души. Този ключ Великите души трябва да получат от вас и вие сте длъжни да им го дадете. С него те ще отключват и подават ръка на човешките души, потънали в света на голямата заблуда. Тогава ще блесне светлината в тяхното съзнание и те ще разберат смисъла на своя живот. С други думи, Великите души ще присадят дивия свят с калема на Любовта. Присаденият свят отвътре ще добие нова светлина и нов подем със съвършено други стремежи: от инволюция към еволюция, от непрестанни войни към вечен мир, от човешка омраза към Божествена Любов, от егоизъм към самопожертване. Силата на скоростта ще бъде същата, каквато е била при слизането надолу – такава ще бъде и при възлизането нагоре, според въртенето на Земята...

Забележка: Вероятно статията е от Боян Боев, който е записал думите на Учителя. Смятаме, че цялата статия не би представлявала интерес за по-широката аудитория, затова са пропуснати някои пасажи. Тук е цялата статия.

 

Във връзка с правилното изпълнение на паневритмичните упражнения е важно да кажем, че в "ЗА БОГА ТАКА СЕ РАБОТИ" (с. 46-47) се разказва кой, как и защо е направил описанията на движенията на паневритмията. По повод на излизането от печат на тази първа и единствена книга с музиката за две цигулки, описанията на движенията и принципите на паневритмията (без последното упражнение - "Слънчеви лъчи", което излиза в самостоятелна книга по-късно) "Беинсá Дунó, Паневритмия, 1938 г."Учителят казва: "Паневритмията веч не ще се забрави!"Относно аргументът, че първите описания на движенията са през 1933 г. вж. ТУК, а самите описания ТУК. По подобен начин стои и въпросът за песните на паневритмията: Първоначалният текст на песните е публикуван през 1934 г., вж. ТУК, а през 1941 г. излиза книгата с песните на паневритмията, но вече не само текста на песните, но и нотите, където има промени в текста на песните в съотвествие с музиката: "Песни на хармоничните движения, 1941 г.". Третата книга за паневритмията включва последното упражнение "Слънчеви лъчи" - 1942. Затова тези три книги, посветени изцяло на паневритмията с нейните четири дяла - музика, движения, песни и принципи на упражненията са единствените одобрени от Учителя книги-източници на вече окончателно оформената паневритмия (дадена в един дълъг период от време 1922 г. - 1942 г.). Следователно, тези три книги са не само документално наследство - оригиналите на паневритмията, но и оригиналните източници, по които да сверим дали правилно играем, пеем и свирим паневритмията.