МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, нотите, песните и принципите за всяко упражнение могат да се вземат и от

►  РЪКОВОДСТВО ПО ПАНЕВРИТМИЯ:   I част,  II част,  III част.

 

Забележка: Паневритмията като "музикални гимнастически упражнения" може да се раздели на музикални упражнения (музика и песни) и гимнастически упражнения (движения на тялото). Затова, когато природните условия не са подходящи, например вали силен дъжд, паневритмията може да се изпее от всички и има същото значение, когато се играе, но с движенията на тялото нейното благотворно въздействие е още по-силно.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, значението им, обяснения, упътвания и съпътстващите ги беседи/лекции могат да се вземат и от  ►  РЪКОВОДСТВО ПО НОВА ГИМНАСТИКАI част, II част, III частIV част.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ВЪТРЕШЕН СМИСЪЛ НА ПАНЕВРИТМИЯТА - БЕИНСÁ ДУНÓ

КАКВО Е ПАНЕВРИТМИЯ?

Беинсá Дунó - Учителят казва така: "Паневритмията е хармонично творческо изявление на Божественото начало във вселената."

Думата "пан-ев-ритмия" или "pan-eu-rhythmy" има три корена и в буквален превод значи "космичен-висш-ритъм".

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНЕВРИТМИЯТА, КОЯТО ИГРАЕМ?

Това са тридесет ритмични движения с музика и текст, последователно свързани в едно цяло, които "...са спокойни, лишени от стихийността на опиянението, прости, с великата простота на мировите закони, и чисти от външни ефекти, които убиват волята за съсредоточаване." Играят се "... на ранина, в часовете на събуждащия се живот, когато из световното сърце с пълни шепи се дарява великия дар на една обич."

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПАНЕВРИТМИЧНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ?

"... Грамадно и всестранно. Преди всичко значението на паневритмичните упражнения е за физическото развитие на човека." Действието на паневритмичните упражнения е трояко:

1. Те са акумулатори, чрез които човек се свързва с творческите и съграждащите сили на природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тия сили са животворни.

2. Понеже движенията на паневритмията са в хармония с космичния ритъм, който привежда в активност целокупния живот, те активират всички спящи сили на човешката душа, привеждат ги към дейност.

3. Паневритмичните упражнения са от такъв характер, че чрез тях човек изпраща сили, мисли, идеи в света, и те продължават да работят там и да го претворяват."

 

Във връзка с правилното изпълнение на паневритмичните упражнения е важно да кажем, че в "ЗА БОГА ТАКА СЕ РАБОТИ" (с. 46-47) се разказва кой, как и защо е направил описанията на движенията на паневритмията. По повод на излизането от печат на тази първа книга за паневритмията "Беинсá Дунó, Паневритмия, 1938 г."Учителят казва: "Паневритмията веч не ще се забрави!". Относно аргументът, че първите описания на движенията са през 1933 г. вж. ТУК, а самите описания ТУК. По подобен начин стои и въпросът за песните на паневритмията: Първоначалният текст на песните е публикуван през 1934 г., вж. ТУК, а през 1941 г. излиза втората книга за паневритмията, в която са отразени промените в текста на песните в съотвествие с музиката на движенията: "Песни на хармоничните движения, 1941 г.". Третата книга за паневритмията включва последното упражнение "Слънчеви лъчи" - 1942. Затова тези три книги, посветени изцяло на паневритмията с нейните четири компонента - музика, движения, песни и принципи на упражненията са единствените одобрени от Учителя книги-източници на вече окончателно оформената паневритмия (дадена в един дълъг период от време 1922 - 1942 г). Следователно, тези три книги са не само документално наследство - оригиналите на паневритмията, но и източниците, по които да сверим дали правилно играем, пеем и свирим паневритмията.