МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, нотите, песните и принципите за всяко упражнение могат да се вземат и от

►  РЪКОВОДСТВО ПО ПАНЕВРИТМИЯ:   I част,  II част,  III част.

 

Забележка: Паневритмията като "музикални гимнастически упражнения" може да се раздели на музикални упражнения (музика и песни) и гимнастически упражнения (движения на тялото). Затова, когато природните условия не са подходящи, например вали силен дъжд, паневритмията може да се изпее от всички и има същото значение, когато се играе, но с движенията на тялото нейното благотворно въздействие е още по-силно.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, значението им, обяснения, упътвания и съпътстващите ги беседи/лекции могат да се вземат и от  ►  РЪКОВОДСТВО ПО НОВА ГИМНАСТИКАI част, II част, III частIV част.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ОТНОСНО ПОДХОДЯЩАТА ВЪЗРАСТ НА ДЕЦАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПАНЕВРИТМИЯ

 

За обучението на децата по паневритмия важат същите правила както за възрастните: 

 

„Когато правим упражненията, живата природа взема участие в движенията. Тя гледа има ли ритъм и съзнание. Когато забележи, че няма, тя не взема участие. А когато тя не взема участие, то всичката работа на човека отива напразно. Тя е механическа!” А ритъм, както знаем, "... значи правилността в движенията или във всеки друг външен израз на нещата".

 

Затова първото условие е децата да се обучават в правилното изпълнение на тридесетте музикални гимнастически упражнения, а второто – да са на подходяща възраст, за да могат да се синхронизират движенията с чувствата и мислите им, защото паневритмията е съзнателна дейност, в която взимат участие всички сили на човешкото естество - физически, духовни, умствени и божествени. Когато се говори за за паневритмията в училище в "Принципи на паневритмията" ("Беинсá Дунó, Паневритмия, 1938 г."), се казва "...да се въведе... преди всичко в гимназиите!" (прогимназия и гимназия).

 

Всички гимнастически упражнения могат да се прилагат в ежедневието на децата по преценка на възрастните и според желанието на самите деца, като критерият е - ако децата могат да ги играят добре значи могат и да се упражняват с тях. Например "Гимнастически упражнения за малките юнаци" са подходящи за предучилищна и начална училищна възраст. 

 

Относно гимнастиката и упражненията за дишане за подрастващите смятаме, че когато децата започнат да „забравят“ естественото си пълно дишане то с дълбоко, ритмично и плавно дишане, без специални упражнения може да се набляга на дълбокото коремно-диафрагмено дишане (пълно дишане).