МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, нотите, песните и принципите за всяко упражнение могат да се вземат и от

►  РЪКОВОДСТВО ПО ПАНЕВРИТМИЯ:   I част,  II част,  III част.

 

Забележка: Паневритмията като "музикални гимнастически упражнения" може да се раздели на музикални упражнения (музика и песни) и гимнастически упражнения (движения на тялото). Затова, когато природните условия не са подходящи, например вали силен дъжд, паневритмията може да се изпее от всички и има същото значение, когато се играе, но с движенията на тялото нейното благотворно въздействие е още по-силно.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, значението им, обяснения, упътвания и съпътстващите ги беседи/лекции могат да се вземат и от  ►  РЪКОВОДСТВО ПО НОВА ГИМНАСТИКАI част, II част, III частIV част.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ПАНЕВРИТМИЯ И СУТРЕШНА ГИМНАСТИКА

 

Когато се говори за паневритмията в училище в "Принципи на паневритмията" ("Беинсá Дунó, Паневритмия, 1938 г.", тук е с. 71) се казва:

        "Паневритмията трябва да се въведе в училищата, а преди всичко в гимназиите!

      Колко ще бъде красиво, когато рано сутринта учениците и ученичките от гимназиите, събрани заедно, направят общо тия паневритмични упражнения и след това ободрени, освежени, обновени пристъпят към дневните си занятия!"

 

Всички гимнастически упражнения могат да се прилагат в ежедневието на децата по преценка на възрастните и според желанието на самите деца, като критерият е - ако децата могат да ги играят хубаво, значи могат и да се упражняват с тях. Например "Гимнастически упражнения за малките юнаци" са подходящи за предучилищна и начална училищна възраст. Според нас, в по-горните класове могат да се включат, например като сутрешна гимнастика "21 Гимнастически упражнения" (от които последните седем упражнения са за здраве).

 

Относно гимнастиката и упражненията за дишане за подрастващите смятаме, че когато децата започнат да „забравят“ естественото си пълно дишане то с дълбоко, ритмично и плавно дишане, без специални упражнения може да се набляга на дълбокото, коремно-диафрагмено дишане (пълно дишане).