МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, нотите, песните и принципите за всяко упражнение могат да се вземат и от

►  РЪКОВОДСТВО ПО ПАНЕВРИТМИЯ:   I част,  II част,  III част.

 

Забележка: Паневритмията като "музикални гимнастически упражнения" може да се раздели на музикални упражнения (музика и песни) и гимнастически упражнения (движения на тялото). Затова, когато природните условия не са подходящи, например вали силен дъжд, паневритмията може да се изпее от всички и има същото значение, както когато се играе, но с движенията на тялото нейното благотворно въздействие е още по-силно.

 

ОТНОСНО ПОДХОДЯЩАТА ВЪЗРАСТ НА ДЕЦАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПАНЕВРИТМИЯ

 

За обучението на децата по паневритмия важат същите правила както за възрастните: 

 

„Когато правим упражненията, живата природа взема участие в движенията. Тя гледа има ли ритъм и съзнание. Когато забележи, че няма, тя не взема участие. А когато тя не взема участие, то всичката работа на човека отива напразно. Тя е механическа!” А ритъм, както знаем, "... значи правилността в движенията или във всеки друг външен израз на нещата".

 

Следователно, първото условие е децата да се обучават в правилното изпълнение на тридесетте музикални гимнастически упражнения, а второто – да са на подходяща възраст, за да могат да се синхронизират движенията с чувствата и мислите им, защото паневритмията е съзнателна дейност, в която взимат участие всички сили на човешкото естество - физически, духовни, умствени и божествени. Когато се говори за въвеждането на паневритмията в училищата в "Принципи на паневритмията" ("Беинсá Дунó, Паневритмия, 1938 г."), се казва "...да се въведе... преди всичко в гимназиите!" (прогимназията и гимназията, защото в друг цитат се употребява и думата "прогимназия").

 

От проучванията в областта на психологията, недостатъчния брой опити, които сме правили досега, а и от наблюденията си установихме, че най-подходящата възраст за обучението на децата в изпълнение на движенията на паневритмията е около 12 години. Вероятно песните могат да се заучат много по-рано! До този момент можем да кажем, че всички гимнастически упражнения могат да се прилагат в ежедневието на децата по разумна преценка на възрастните и според желанието на самите деца, като критерият е - ако децата могат да ги играят добре значи могат и да се упражняват с тях.

 

Относно гимнастиката и упражненията за дишане за подрастващите смятаме, че когато децата започнат да „забравят“ естественото си пълно дишане то с дълбоко, ритмично и плавно дишане, без специални упражнения може да се набляга на дълбокото коремно-диафрагмено дишане (пълно дишане).