МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, нотите, песните и принципите за всяко упражнение могат да се вземат и от

►  РЪКОВОДСТВО ПО ПАНЕВРИТМИЯ:   I част,  II част,  III част.

 

Забележка: Паневритмията като "музикални гимнастически упражнения" може да се раздели на музикални упражнения (музика и песни) и гимнастически упражнения (движения на тялото). Затова, когато природните условия не са подходящи, например вали силен дъжд, паневритмията може да се изпее от всички и има същото значение, когато се играе, но с движенията на тялото нейното благотворно въздействие е още по-силно.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, значението им, обяснения, упътвания и съпътстващите ги беседи/лекции могат да се вземат и от  ►  РЪКОВОДСТВО ПО НОВА ГИМНАСТИКАI част, II част, III частIV част.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

НЯКОИ ПОЯСНЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАНЕВРИТМИЧНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ

 

Официалният начин на разпространение на паневритмията днес е на традицията - това е паневритмията, предавана от човек на човек по времето на Учителя и достигнала до нас като "живата паневритмия". Но сверявайки изпълнението на паневритмията на традицията с описанията, които Учителя е одобрил (става въпрос за описанията на движенията, публикувани през 1938 г., само последното упражнение "Слънчеви лъчи" е публикувано самостоятелно през 1942 г.) ние намерихме разлики, които смятаме, че са важни, за да се изпълнява паневритмията правилно. 

 

В процеса на проучване на съответствието ноти, описания на движенията, поетичен текст, принципи, за да се сравнят те с живото изпълнение на паневритмията, установихме разминавания между отделните елементи, компоненти на всяко упражнение [музика (ноти и темпо) - описание на движението - текст на песента - принцип на упражнението]. Но при съединяването, комплексното разглеждане на тези четири "съставки" на всяко отделно упражнение намерихме податки, от които разминаванията ставаха разбираеми и традицията можеше да се коригира основателно, а не произволно.

 

Най-интересното и може би неприемливо за по-възрастните участници в паневритмията днес, които са я научили от своите близки, приятели и роднини, преки участници в Движението, което Беинсá Дунó е създал съвсем естествено, като с примера си, думите и делата си за разумен, добър, красив и хармоничен живот е привличал и увличал хората, обединили се в братски общности, ще бъде това, че в музиката, в нотните записи са грешките, а единствено в описанията на движенията няма грешки! Явно затова Учителят е похвалил единствено описанията на движенията, публикувани в първата от трите книжки през 1938 г.

 

Затова съставихме сборник с оригиналните издания и нанесохме корекциите в нотите: 

► "ПАНЕВРИТМИЯ, СБОРНИК, ОРИГИНАЛИ"

 

По-долу разказваме защо и как коригирахме традицията в изпълнението на паневритмията, следвайки оригиналните издания на паневритмията: 

► 1. Как се изпълнява паневритмията според съответствието музика-движения-думи-принципи, дадени в оригиналните източници (изданията), по които се коригира изпълнението на паневритмията на традицията

► 2. Защо имаме различия в изпълнението на паневритмията днес 

► 3. Защо и музиката на паневритмията трябва да се коригира

 

А в ръководството за самообучение и обучение по паневритмия е представен нашият начин на изпълнение на паневритмията, научена в живия кръг на "паневритмията на традицията" и коригирана по документалното наследство - оригиналните издания (оригиналите на паневритмията), както е посочено в еднотипната "Забележка" (след описанията на 1-29 упражнения в книгата от 1938 г. и в 30. "Слънчеви лъчи" - в едноименната книга от 1942 г.):

РЪКОВОДСТВО ПО ПАНЕВРИТМИЯ:   I част,  II част,  III част

РЪКОВОДСТВО ПО НОВА ГИМНАСТИКАI част, II част, III част, IV част