МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, нотите, песните и принципите за всяко упражнение могат да се вземат и от

►  РЪКОВОДСТВО ПО ПАНЕВРИТМИЯ:   I част,  II част,  III част.

 

Забележка: Паневритмията като "музикални гимнастически упражнения" може да се раздели на музикални упражнения (музика и песни) и гимнастически упражнения (движения на тялото). Затова, когато природните условия не са подходящи, например вали силен дъжд, паневритмията може да се изпее от всички и има същото значение, когато се играе, но с движенията на тялото нейното благотворно въздействие е още по-силно.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, значението им, обяснения, упътвания и съпътстващите ги беседи/лекции могат да се вземат и от  ►  РЪКОВОДСТВО ПО НОВА ГИМНАСТИКАI част, II част, III частIV част.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

IV. ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА СТАВИТЕ

 

Движенията се правят без да се бърза, ритмично, с урегулирано дишане.

Изходно положение за всички движения, в които не е указано друго:

Тялото изправено, краката и ръцете прибрани, главата напред, поглед напред.

 

I. Движение 

1. Движение на главата надолу (напред). Връщане в изходно положение  - 6 пъти.

2. Движение на главата назад. Връщане в изходно положение  - 6 пъти.

3. Движение на главата надолу (напред) и назад  - 6 пъти. Връщане в изходно положение.

 

II. Движение 

1. Движение на главата надясно. Връщане в изходно положение  - 6 пъти.

2. Движение на главата наляво. Връщане в изходно положение  - 6 пъти.

3. Движение на главата надясно и наляво  - 6 пъти. Връщане в изходно положение.

 

III. Движение

1. Движение на главата в полукръг надясно. Връщане в изходно положение (напред), но главата остава наведена надолу – 6 пъти.

2. Движение на главата в полукръг наляво. Връщане в изходно положение (напред), но главата остава наведена надолу – 6 пъти.

3. Движение на главата в цял кръг, надясно – 6 пъти. Връщане в изходно положение.

 

IV. Движение

1. Повдигане на дясното рамо – 6 пъти.

2. Повдигане на лявото рамо – 6 пъти.

3. Повдигане и на двете рамена – 6 пъти.

 

V. Движение

1. Въртеливо движение на дясното рамо назад – 6 пъти.

2. Въртеливо движение на лявото рамо назад – 6 пъти.

3. Въртеливо движение и на двете рамена назад – 6 пъти.

 

VI. Движение

1. Въртеливо движение на дясната ръка (цялата ръка от рамото), навън – 6 пъти.

2. Въртеливо движение на лявата ръка (цялата ръка от рамото), навън – 6 пъти.

3. Въртеливо движение и на двете ръце (от раменете), навън – 6 пъти.

 

VII. Движение

1. Дясната ръка настрани, на нивото на раменния пояс, прегъната в лакътя надолу. Въртеливо движение от лакътя, навън – 6 пъти. Връщане в изходно положение. 

2. Лявата ръка настрани, на нивото на раменния пояс, прегъната в лакътя надолу. Въртеливо движение от лакътя, навън – 6 пъти. Връщане в изходно положение.

3. Двете ръце  настрани, на нивото на раменния пояс, прегънати в лактите надолу. Въртеливо движение от лактите и на двете ръце, навън – 6 пъти. Връщане в изходно положение.

 

VIII. Движение

1. Дясната ръка напред, на нивото на раменния пояс. Въртеливо движение на дясната китка навън – 6 пъти. Връщане в изходно положение.

2. Лявата ръка напред, на  нивото на раменния пояс. Въртеливо движение на лявата китка навън – 6 пъти. Връщане в изходно положение.

3. Двете ръце напред, на нивото на раменния пояс. Въртеливо движение и на двете китки навън – 6 пъти. Връщане в изходно положение.

 

IX. Движение

Изходно положение: Тялото изправено, ръцете на кръста, краката леко разкрачени. 

1. Навеждане тялото от кръста, напред. Въртене на кръста в полукръг надясно. Връщане в изходно положение (без да изправяме тялото) – 6 пъти.

2. Тялото е наведено от кръста напред. Въртене на кръста в полукръг наляво. Връщане в изходно положение (без да изправяме тялото) – 6 пъти.

3. Тялото е наведено от кръста напред. Въртене на кръста в цял кръг надясно – 6 пъти.

 

Забележка: Да се обърне специално внимание на дишането - при движението в полукръг - вдишване, при връщането напред - издишване; при движението в цял кръг, когато главата и горната част на торса отиват назад – вдишване, при връщането напред - издишване. 

 

X. Движение

Изходно положение: Тялото изправено, ръцете на кръста. 

1. Десния крак прави пълен кръг навън без да докосва земята (движението е от тазобедрената става) – 6 пъти. Накрая крака стъпва на земята в изходно положение. 

2. Левия крак прави пълен кръг навън без да докосва земята (движението е от тазобедрената става) – 6 пъти. Накрая крака стъпва на земята в изходно положение.

 

XI. Движение

Изходно положение: Тялото изправено, ръцете на кръста.

1. Изнасяне десния крак напред, прегънат в коляното. Въртеливо (кръгово) движение от дясното коляно (на подбедрицата и стъпалото) навън – 6 пъти. Прибиране крака в изходно положение. 

2. Изнасяме левия крак напред, прегънат в коляното. Въртеливо (кръгово) движение от лявото коляно (на подбедрицата и стъпалото) навън – 6 пъти. Прибиране крака в изходно положение.

 

XII. Движение

Изходно положение: Тялото изправено, ръцете на кръста.

1. Изнасяне десния крак напред, изпънат в коляното, без да докосва земята. Въртеливо движение на дясния глезен навън – 6 пъти. Изходно положение.

2. Изнасяне левия крак напред, изпънат в коляното, без да докосва земята. Въртеливо движение на левия глезен навън – 6 пъти. Изходно положение.