МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, нотите, песните и принципите за всяко упражнение могат да се вземат и от

►  РЪКОВОДСТВО ПО ПАНЕВРИТМИЯ:   I част,  II част,  III част.

 

Забележка: Паневритмията като "музикални гимнастически упражнения" може да се раздели на музикални упражнения (музика и песни) и гимнастически упражнения (движения на тялото). Затова, когато природните условия не са подходящи, например вали силен дъжд, паневритмията може да се изпее от всички и има същото значение, когато се играе, но с движенията на тялото нейното благотворно въздействие е още по-силно.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, значението им, обяснения, упътвания и съпътстващите ги беседи/лекции могат да се вземат и от  ►  РЪКОВОДСТВО ПО НОВА ГИМНАСТИКАI част, II част, III частIV част.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

V. ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЧИСТОТА И САМООБЛАДАНИЕ/МАГНЕТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

ВАЖНО:

Показаните упражнения във видеата са по описанията, дадени на 23.08.1920 г.

На 25.08.1920 г. Учителят е дал допълнителни обяснения за начина на изпълнението им, които не са били публикувани в първото издание на Съборни беседи от 1920 г., затова по-долу показаните упражнения не са изпълнени съвсем точно!

Едва наскоро открихме в "Изгревът" на Бялото Братство - пее и свири, учи и живее", том XII, с. 29-35 допълнителните описания. Вж. ТУК. Следват пояснения за всяко едно от шестте упражнения:

I. Упражнение

Пояснения: В началото, когато се поставят ръцете хоризонтално, с длани надолу и в длъж на раменете (това положение показва движение в права линия) се казва (мислено): "Така да имаме равновесие в сърцата, умовете и волята ни."
Издига се дясната ръка нагоре под ъгъл 45, лявата се спуска долу под ъгъл 45 (това положение на тялото показва движение в кръг) и тогава много бавно трябва да става упражнението, за да имате полза. Умът ви трябва да бъде съсредоточен в ръцете и краката (за изпълнението, но мисълта насочена към предната част на мозъка). И при всяко по-нататъшно движение умът ви да присъства - да не се разсейва.
В това положение на тялото - прикляква се право надолу, бавно, в 10 секунди счëт (от руски език - сметка, броене, отброяване). После издигане, изправяне на тялото нагоре (това става на пръсти), като се спазва същото положение на ръцете. Това се повтаря 6 пъти. Шест е законът на еволюцията.

II. Упражнение

Пояснения: Същите особености както за Първо упражнение, но лявата ръка е на 45 градуса нагоре, а дясната - на 45 градуса надолу, а мисълта е насочена към сърцето - то е за урегулиране на чувствата.

III. Упражнение

Пояснения: Ето как трябва да се изпълнят движенията на ръцете: След като поставим ръцете назад под ъгъл 45 градуса, с длани една срещу друга и изправени пръсти, започва приклякане като ръцете постепенно се спускат надолу и дланите се обръщат (постепенно) напред във форма на копанка (кръгъл съд, като че ли загребваме с шепи, подобно движение на загребване имаме във Второ упражнеение от Гимнастически упражнения за добра воля, когато се правят три крачки напред). Продължава се без спиране и се изправя тялото, като едновременно и ръцете се движат напред, като че загребват и описват кръг с движението си нагоре във вертикална плоскост, докато отидат отзад, до положение 45 градуса назад с изправени пръсти и длани една срещу друга.
През време на това упражнение умът да е съсредоточен към гръбначния стълб - ако не е, полза няма! Да вложим мисълта, че при гребането, когато ръцете са долу, те почват да гребат дъното, утайките от миналото, а когато ръцете са назад, показва, че трябва да изхвърлим миналото назад (всичко старо, вехто, грешно), да вложим мисълта, че го изхвърляме.
Следователно, като се прикляква и изправя тялото, движението на ръцете е кръгообразно - със загребване отпред и постепенно обръщане на дланите, докато дойдат в първоначална позиция - на 45 градуса назад, с изправени пръсти и длани една срещу друга.

IV. Упражнени

Пояснения: Кръгови обръщания на тялото и ръцете отдясно наляво и отляво надясно – отчасти подобно на плуване.
Изходна позиция: Тялото се обръща от кръста към дясната страна, лявата ръка нагоре под ъгъл 45, дясната надолу, отделена от тялото под ъгъл 45.
Изпълнение на упражнението: Обръщане тялото от кръста към лявата страна (отдясно – наляво) и описване кръг от дясната ръка, като се издига нагоре по перепендикуляр, а лявата се снема надолу, докато се заеме следното положение на тялото - тялото от кръста обърнато наляво и наведено леко напред, лявата ръка надолу под ъгъл 45, а дясната нагоре под ъгъл 45.Същите движения, но сега тялото се движи отляво - надясно, като лявата ръка описва кръг отдолу-нагоре по перпендикуляр (тялото се изправя), а дясната ръка се снема надолу, тялото постепенно се обръща от кръста надясно и в крайно положение е надясно и леко приведено напред, а ръцете са - лявата нагоре под ъгъл 45, а дясната надолу под ъгъл 45. (Както при плуването тялото се извива от кръста и се навежда леко напред надясно и леко напред наляво.)
Следователно, при движението на ръцете тялото не е само изпънато, както е на снимките, а леко е приведено напред, когато е обърнато наляво или надясно. 

V. Упражнение

Пояснения: Това упражнение е за възстановяване на равновесие или за урегулиране на нервната система.
Изпълнението на движението е като единия крак поема тежестта на тялото, а с другия се правят кръгови движения по следния начин: Започва се с десния крак, който първо се изнася на страни, описва кръг (полукръг) от дясно към ляво, "... докато жабата на десния крак се опре върху подколенния пищял на левия крак. Със същия крак описваме нов кръг от ляво към дясно, докато предната част на десния пищял се опре върху задната част на левия пищял върху жабата на левия крак." (Описанието е цитирано, за по-голяма яснота може да се каже, че десния крак прави полукръг напред и опира левия крак под коляното, а с полукръг назад опира левия крак под коляното - „жабата“ вероятно е прасеца.) След последния кръг назад, десния крак се изнася встрани и се прибира до левия. По същия начин се изпълнява движението и с левия крак. Движението е подобно на Трето упражнение от Гимнастически упражнения за добра воля, но там крака, който прави кръгово движение напред допира коляното, а когато прави кръгово движение назад допира меката част зад коляното.

VI. Упражнение

Пояснения: Магнетическо обличане и събличане.
Приклякаме с тялото и спускаме ръцете, надолу с дланите, докато се опрат пръстите до краката. При изправянето ръцете постепенно се обръщат с дланите навътре, докато стигнат най-високото положение над главата и се съединят с върховете на пръстите си в тригъгълник, като едновременно с това тялото се повдига на пръсти. В това положение продължава изпълнението на движението общо 6 пъти.
Следователно, при спускането на ръцете надолу при приклякането, те опират с пръстите си земята до краката.

Добавка-пояснение от 25.08.1920 г.:
"Всяко упражнение имаме 6 пъти. 6X6=36 пъти. 3+6=9 - това е завършен път на работа.
Тия упражнения трябва да се правят сутрин и дават прекрасни резултати. На обяд - резултатът е добър; може и вечер - резултатът е хубав.
Тия окултни упражнения не се дават никому, освен който ги схване."

Забележка: Всички упржнения се изпълняват по-бавно от показаното във видеата. 

1. Упражнение

(Изтегли файла)

Get the Flash Player to see this player.

Забележка: Упражнението се изпълнява по-бавно от показаното.

2. Упражнение

(Изтегли файла)

Get the Flash Player to see this player.

Забележка: Упражнението се изпълнява по-бавно от показаното. 

3. Упражнение

(Изтегли файла)

Get the Flash Player to see this player.

Забележка: Ръцете правят пълен кръг, със загребване напред. Вж. поясненията по-горе.

4. Упражнение

(Изтегли файла)

Get the Flash Player to see this player.

Забележка: Упражнението се изпълнява по-бавно и с леко привеждане на тялото. Вж. поясненията по-горе.

5. Упражнение

(Изтегли файла)

Get the Flash Player to see this player.

Забележка: Кракът прави пълен кръг. Вж. поясненията по-горе.

6. Упражнение

(Изтегли файла)

Get the Flash Player to see this player.

Забележка: Ръцете докосват земята. Вж. поясненията по-горе.