МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
МУЗИКАЛНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, нотите, песните и принципите за всяко упражнение могат да се вземат и от

►  РЪКОВОДСТВО ПО ПАНЕВРИТМИЯ:   I част,  II част,  III част.

 

Забележка: Паневритмията като "музикални гимнастически упражнения" може да се раздели на музикални упражнения (музика и песни) и гимнастически упражнения (движения на тялото). Затова, когато природните условия не са подходящи, например вали силен дъжд, паневритмията може да се изпее от всички и има същото значение, когато се играе, но с движенията на тялото нейното благотворно въздействие е още по-силно.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

(видео учебен курс)

 

Описанията на движенията, значението им, обяснения, упътвания и съпътстващите ги беседи/лекции могат да се вземат и от  ►  РЪКОВОДСТВО ПО НОВА ГИМНАСТИКАI част, II част, III частIV част.

Важно:

НА ТЕЗИ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЯТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЦВИЧКИ, КОЕТО Е НЕПРИЕМЛИВО И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЯЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЯТА. ПАНЕВРИТМИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИГРАЯТ С УДОБНИ ОБУВКИ, СЪС ЗДРАВИ, ТВЪРДИ ПОДМЕТКИ. 

 

Учението на Великото Всемирно Бяло Братство

 

Учението на Великото Всемирно Бяло Братство е дадено от Учителя в три дяла:

Слово, Песни и Паневритмия.

 

 

СЛОВО

Учителят е дал пред публиката си в беседи и лекции Словото, което е било записано, затова сега наричаме записаното Слово - оригиналното Слово на Учителя на Великото Всемирно Бяло Братство. Боян Боев е записал много от разговорите на Учителя с приятелите. Има различни писмени свидетелства, които са документалното наследство на Учителя (Петър Дънов) - Пояснения за каталога "Словото на Учителя", съставен от Лалка Кръстева, за да остане то в автентичния си вид за следващите поколения.

 

КАТАЛОГ "СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ" - I-ва част, II-ра част, III-та част, IV-та част.

 

Ние се стараем да се придържаме към старите издания до 1944 г. (към тях бихме прибавили и онези 500 беседи и лекции, останали неиздадени до края на 1944 г., които една от трите стенографки Елена Андреева е разчела и преписала в периода 1944-1954 г.)., защото те са били публикувани с одобрението на Учителя.

 

Учителят казва, че в първите 5-6 серии от поредицата "Сила и Живот" (това са някои от неделните беседи от 10.00 ч.) можем да се запознаем изцяло с  Новото учение за живота. 

Забележка: В някои от сериите беседите не са хронологически подредени, както е в 1-ва, 2-ра и 4-та серия; някои са преместени в друга серия, например две беседи от втора са в трета. Вероятностите са две - или това е станало по технически причини (например беседите не са били дешифрирани), или това е било направено по задание на Учителя. Въпрос, който може да се провери. За по-голяма нагледност прилагаме и новото издание на 2-ра серия от "Сила и Живот" - "Духът и плътта". 

 

1. "Ето човекът!" - "Сила и Живот", 1-ва серия.

2. "Духът и плътта" - "Сила и Живот", 2-ра серия.

2. "Духът и плътта" - "Сила и живот, 2-ра серия, Ново издание. 

3. "Солта" - "Сила и Живот", 3-та серия.

4. "Братя и сестри на Христа" - "Сила и Живот", 4-та серия.

5. "Защо твоите ученици ядат и пият" - "Сила и Живот", 5-та серия.

6. "Двата природни метода" - "Сила и Живот", 6-та серия.

 

Относно стария правопис вж. ТУК. Следват два примера за обедняването ни, свързано с опростяването на езика: думата "БОГЪ" се пише с четири букви и завършва с "ъ", което е премахнато при опростяването на езика, но в обясненията, дадени от Учителя (на различни места в записаното Слово) тази буква има смисъл да бъде точно там, в края на думата. А думата "ЛЮБОВЬ" се пише с "ь" накрая и отново има значение, че буквите са шест, както и мястото на "ер малък" в края на думата също е обяснявано по различни поводи, както и специално за тази дума.

 

 

ПЕСНИ

Музикалните упражнения или окултните музикални упражнения, това са песните, мелодиите и музикалните теми от Учителя и на Всемирното Бяло Братство. Не могат да бъдат представени тук като музикални записи, защото новите издания (след 1944 г.)  се различават помежду си: вж. дори най-популярните   -   "Новата песнопойка", подготвена от М. Тодорова, публикувана през 1949 г. и преиздадена 1993 г. и 1998 г. със заглавие "Песни от Учителя Петър Дънов", и официалното издание на общество "Бяло Братство" - "Песни от Учителя", преиздадена три пъти - последно издание 2012 г.  ОТНОСНО РЕДАКТИРАНЕТО НА ПЕСНИТЕ НА ВСЕМИРНОТО БРАТСТВО И ОТ УЧИТЕЛЯ.

В по-долу представените документални извори липсват някои от песните като тези, дадени на оперната певица Цветана-Лиляна Табакова (могат да се видят в "Съзвучия от бъдещето" в "Помагала"). 

 

 

Оригиналните издания на песните на Всемирното Бяло Братство и от Учителя:

 

Песни на Всемирното Братство”, I и II част, 1921-22 г.( I част са „Песни на Всемирното Братство”, I част от 1921 г.);

 

Песни от Учителят”, I част, 1938 г.;

 

Забележка: Относно оригиналността на песните в това издание от 1938 г. вж. разказа на Мария Тодорова.

 

- Братски песни”, 1941 г.;

 

Песни от Учителя”, II част, 1944 г.;

 

 

 

ПАНЕВРИТМИЯ